Decanter nắp tỏa không tay cầm cao – MS 034 – 1500ml

Decanter có nắp dáng cao

MS 034

Dung tích 1500ml

Chất liệu: Thủy tinh

Liên hệ ngay