Decanter nắp tỏa có tay cầm cao- MS 039 – 1500ml

Decanter có tay cầm có nắp

MS 039

Dung tích 1500ml

Chất liệu: Thủy tinh

Liên hệ ngay