Decanter hình chữ S – MS 041 – 1200ml

Decanter chữ S MS 041

Dung tích; 1300ml

Danh mục:

Liên hệ ngay